Upcoming Activities

Stay tuned for upcoming activity!

The Bangkok ACM SIGCHI Chapter has organized an upcoming HCI Journal Club […]
The Bangkok ACM SIGCHI Chapter has organized an upcoming HCI Meet UP#6 […]
The Bangkok ACM SIGCHI Chapter has organized an upcoming HCI Journal Club […]

Latest Activities

Bangkok ACM SIGCHI Capter มุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเรียนการสอน การทำงานด้าน HCI ในประเทศไทย ติดตามกิจกรรมที่ต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้เลยค่ะ

Dr. Haifeng Shen, an Associate Professor of Information Technology at Australian Catholic […]
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00 –  16:30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Zoom  โดยมีวาระการประชุม […]
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)Please register via the following link.https://chula.zoom.us/…/tJAvdOitrTwpGtMTm5t7D2OQ81qvPhN…ทำความรู้จักกับวิทยากรและอ่านรายละเอียดของหัวข้อที่เราจะคุยกันด้านล่างนี้นะคะMore details about the speaker and […]
งาน HCI MEET UP 3 #Theory meets practice งานเสวนาเพื่อรับฟังประสบการณ์การเรียนและการทำงานของพี่ ๆ วิทยากร ที่เรียนจบสายตรงทางด้าน […]
จบไปแล้วกับงาน HCI Meetup ครั้งที่ 2 เมื่อวานขอขอบคุณ คุณตั้ง คุณอิม คุณมิน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งจากภาคธุรกิจและภาคงานวิจัยกับเราขอบคุณคุณป๋อม ที่มาชวนคุย และสรุปเชื่อมความรู้จากงานวิจัยกับ […]
HCI Retreat ณ อัมพวา สำหรับอาจารย์ด้าน HCI/UX/UISupported by ACM SIGCHI and Bangkok ACM […]
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจมาร่วมงาน HCI Meetup ครั้งที่ 1 ในการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในมุมมองต่าง ๆ กันว่างาน HCI ในภาคการศึกษาต่างจากภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจอย่างไร ทำอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายสามารถถ่ายทอดความรู้และร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น […]
BKK ACM SIGCHI Chapter คือใคร? BKK ACM SIGCHI Chapter เป็นเครือข่ายของผู้สนใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction […]
การนำเสนอการออกแบบส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้หลังจากปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ใช้จากทีมงานของศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยานานาชาติและสถาบันอยุธยาศึกษา และรับฟังคำแนะนำในการปรับปรุงตัวต้นแบบจากคณะกรรมการ โดย นศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ดร.ยืนยง นิลสยาม […]
การเรียนรู้ประสบการณ์ผู้ใช้จากผลิตภัณฑ์ลูกอมหรือยาอมในรูปแบบต่าง ๆ ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ดร.ยืนยง นิลสยาม และ ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ Bangkok ACM Sigchi […]
การเก็บข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้จาก pain points ในมุมมองต่าง ๆ จากทีมงานของศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยานานาชาติและสถาบันอยุธยาศึกษา โดย นศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา […]
การแนะนำ Bangkok ACM Sigchi Chapter ให้กับน้อง ๆ นศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา […]
ทาง Bangkok ACM Sigchi Chapter ได้จัดงาน Design Thinking Workshop โดย อาจารย์ทศพร สายยิ้มอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ […]
Our Bangkok ACM SIGCHI Chapter’s website has received “First Place Winner” from […]
UX and UI Design for Digital Innovation By Siranee Nuchitprasitchai, Ph.D.Bangkok ACM […]
ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ เราจัดกิจกรรมกัน 3 วันด้วยกันค่ะ 27 กรกฏาคม […]
การประชุมใหญ่สามัญของ Bangkok ACM SIGCHI Chapter ประจำปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา […]
Assistant Professor Simon Perrault from Singapore University of Technology and Design is […]
สมาชิกของ Chapter เราได้ไปรวมกิจกรรม ACM SIGCHI Southeast Asia Summer School ที่ Singapore University […]
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้บรรยาย ในหัวข้อ […]
คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้จัด Workshop ในหัวข้อ UX Research & […]
Bangkok ACM SIGCHI Chapter ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง UX UI: Digital Data Management and design […]
Bangkok ACM SIGCHI Chapter had conducted UX UI: Digital Data Management and […]
Design Thinking for HCI research Workshop @ school of IT, KMUTT วันนี้ทาง […]
Write 4 CHI หรือ CHI Writers’ Workshop: 3rd online meeting เพิ่งจบไปหมาดๆๆ สำหรับ […]
แนะนำ Bangkok ACM Sigchi Chapter ให้กับคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่่ รพ ระยอง รวมถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ […]
วันนี้ได้มีโอกาสแนะนำ คณาจารย์ และน้องๆ นศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รู้จักกับ Bangkok ACM Sigchi Chapter คือใคร […]
ได้มีโอกาสแนะนำ Bangkok ACM Sigchi Chapter ให้กับ น้องๆ ระดับจูเนียร์ ที่ รร สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม […]
Write 4 CHI หรือ CHI Writers’ Workshop: 1st online meeting เมื่อวันที่ 8 […]
Bangkok ACM SIGCHI Chapter ขอนำเสนอBook Club EP. 7 แบบ offline ครั้งแรก ที่ […]
แนะนำ Bangkok ACM Sigchi Chapter ให้นศ. ป ตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ให้รู้จักกับ Bangkok […]
แนะนำให้น้องๆ นศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ ได้รู้จักกับ HCI , UX , UI คืออะไร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ […]
ได้มีโอกาสแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักกับ HCI , UX , UI คืออะไร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction-HCI) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ […]
Bangkok ACM SIGCHI Chapter ได้จัดงาน Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ (HCI) […]