ตะลุยโลกนวัตกรรมหุ่นยนต์ด้วยไมโครบิตบอร์ด! ?? ผสมผสานเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มระดับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ???

การจัดอบรมปฏิบัติการ Hands-On Microbit Robotics: Enhancing HCI Experience โดย ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ประธาน Bangkok ACM Sigchi Chapter และ ยืนยง นิลสยาม คณะกรรมการ Bangkok ACM Sigchi Chapter ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-15.30 น.

ห้อง A602 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

สำหรับการอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก การควบคุมการทำงานไมโครบิตบอร์ด อุปกรณ์เซนเซอร์ของบอร์ด และการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

โปสเตอร์ ออกแบบโดย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร (อ แมงมุม) ด้วย Gen-AI

https://www.linkedin.com/in/pruet-putjorn/

https://linktr.ee/spidyhero

https://scholar.google.com/citations?user=TPJONrYAAAAJ&hl=en

#bangkoksigchichapter

#HCI

#microbitboard

#coding

#MicrobitRobotics#HCIWorkshop#TechInnovation#HandsOnLearning

Tags:

No responses yet

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *