ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ เราจัดกิจกรรมกัน 3 วันด้วยกันค่ะ

27 กรกฏาคม 2563

Dr.Eunice Sari บรรยายพิเศษในหัวข้อ Design Sprint for Digital Transformation และการบรรยายโปสเตอร์จากนักวิชาการท่านอื่น ๆ ค่ะ

Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2 – 27 กรกฎาคม 2563

Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2 27 กรกฎาคม 2563เวลา 13.00-16.00 น. 13.00-13.10 คำกล่าวต้อนรับและแนะนำ Chapter13.10-14.10 การบรรยายโดย Dr.Eunice Sari14.15-16.00 การนำเสนอโปสเตอร์ผลงานด้าน HCI

Posted by Bangkok ACM Sigchi Chapter on Sunday, July 26, 2020

3 สิงหาคม 2563

ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุลบรรยายพิเศษในหัวข้อ Blockchain: Application and Usability และการบรรยายโปสเตอร์จากนักวิชาการท่านอื่น ๆ ค่ะ

Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2 – 3 สิงหาคม 2563

Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 23 สิงหาคม 2563เวลา 13.00-16.00 น.13.00-13.10 คำกล่าวต้อนรับและแนะนำ Chapter13.10-14.10 การบรรยายโดย ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล14.15-16.00 การนำเสนอโปสเตอร์ผลงานด้าน HCI

Posted by Bangkok ACM Sigchi Chapter on Sunday, August 2, 2020

17 สิงหาคม 2563

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุลบรรยายพิเศษในหัวข้อ AI-Driven Product Design: Supercharging User Experience with Data

17 สิงหาคม 2563 – Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 2

Thai SIGCHI Symposium ครั้งที่ 217 สิงหาคม 2563เวลา 20.00-21.00 น.20.00-20.10 คำกล่าวต้อนรับและแนะนำ Chapter20.10-21.00 การบรรยายโดย ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Posted by Bangkok ACM Sigchi Chapter on Monday, August 17, 2020

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *