การประชุมใหญ่สามัญของ Bangkok ACM SIGCHI Chapter ประจำปี 2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

อาจารย์ ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ประธาน chapter คนปัจจุบัน กล่าวต้อนรับสมาชิก พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและแผนกิจกรรมในอนาคต ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/bkk.sigchi/photos/a.739247953480051/739248376813342/

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *