สมาชิกของ Chapter เราได้ไปรวมกิจกรรม ACM SIGCHI Southeast Asia Summer School ที่ Singapore University of Technology and Design, Singapore ในวันที่ 25-27 November 2019 เราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านค่ะ

https://www.facebook.com/pg/bkk.sigchi/photos/?tab=album&album_id=596807961057385

https://www.facebook.com/bkk.sigchi/posts/596839831054198?xts%5B0%5D=68.ARDLh3R2mSsSyr-li_mq4AM6LKamKLBAPxEMGmqMOLBPnVClG7cMqj8FdIfdNZRMq_0jiHSc9tEIrzlXEJKPIUoqjNjqU-lAO0lhXbrM2Kwz84MblnhQPFfXfLZJ_wPjoRx4oitmfZV0gHTHcKQGT2IorfnHC5TAjSCtWkKtPpc5_uU3wXY9zKwip0naVaL2K0FE-o1mgUiRgRTKjvK4MndhbJ4BhC_b4qKq_87uyEkgJCOKJguMgJ9mwZyWfk5ekZYIt_1oIAuJTwr2raZS9rGp0E138SxvwIuudKuMKOZY8DJ3TLXQYU6QOPi9GN6uuwAc_u8914KIUtfwd7sO-cE&tn=-R
https://www.facebook.com/bkk.sigchi/posts/596830651055116?xts%5B0%5D=68.ARBJ7dO5vkmTc3m_4BSKIiUK6A-RCGzoQeRSw5gPmFPv1vMnkwGbdyjoSSn1pDggRpxbTlFTg44nnbZhmLvmajltlds8EnWTJB7oQaj__aw3yU3d1rLP7bPKAwRalDpJwFGNaxixxMOBSZpFg6znXLwAIQdyW151vC3MzalcQfVfaysodmJSZi8cXOASTSkgkRI9uAkwvY-xfBMy9tHJAb1Vg3M8b3c_6TgNri6Tm7plvVSZNK5k7ipTWfk5Fvw3Ge87FjR2cqvn4QG74oUm3u6zeoiIjPGYuRQ-ocecelaSVPRHw8JjPrFmJVfS0EHjZ24kZRlJyXCzflvo-t1Rwow&tn=-R

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *