คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้จัด Workshop ในหัวข้อ UX Research & Card Sorting สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา IT (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และได้มีโอกาสแนะนำ chapter ของเราให้นักศึกษานานาชาติได้รู้จักด้วยค่า

คุณปฏิภาณ ผลมาตย์ สมาชิกของ BKK SIGCHI Chapter ได้จัด Workshop ในหัวข้อ UX Research & Card Sorting…

Posted by Bangkok ACM Sigchi Chapter on Wednesday, September 25, 2019

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *