นอกเหนือจากการที่เรา (คนในสายวิชาชีพ สายวิชาการ ในวงการ HCI) จะได้มาเจอกันแล้ว การเป็นสมาชิกทำให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมต่อยอด และแบ่งปันความรู้ในวงกว้าง โดยสิทธิประโยชน์นอกจากคุณค่าทางใจและความรู้ที่ได้รับ และการแบ่งปันประสบการณ์ก็คือ ได้รับเสื้อBkkSigChi หนึ่งตัว เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของเรา ได้รับส่วนลด 20% จากราคาค่าอบรมที่จัดโดย chapter […]
“การออกแบบปฏิสัมพันธ์” คือการออกแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นมักจะมีความหมายไปในเชิงของผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการออกแบบปฏิสัมพันธ์นั้นก็คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการใช้งานทางที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด สามารถค้นค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-interaction-design รูปภาพจาก: Photo by Elijah O’Donnell on Unsplash
UX (User Experience Design) คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ที่มีการประยุกต์ศาสตร์ที่หลากหลายอาทิ ศาสตร์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ การออกแบบ การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ เป็นกระบวนการของการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้โดยการปรับปรุงการเข้าถึง (Accessibility) และความพึงพอใจที่ให้ไว้ในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ […]
เตรียมสมาร์ทโฟนมาสมัครตามขั้นตอนดังนี้ โอนเงิน 500 บาท มายัง ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 053-1-48264-6 เขียนชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ux.in.th@gmail.com รอการตอบกลับ (ภายใน 3 วัน)
BKK SIGCHI Chapter เป็นเครือข่ายของผู้สนใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI) ซึ่งเป็นสาขาความรู้ที่ครอบคลุมด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX: User Experience), ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (Usability), และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction design) BKK […]