นอกเหนือจากการที่เรา (คนในสายวิชาชีพ สายวิชาการ ในวงการ HCI) จะได้มาเจอกันแล้ว การเป็นสมาชิกทำให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมต่อยอด และแบ่งปันความรู้ในวงกว้าง โดยสิทธิประโยชน์นอกจากคุณค่าทางใจและความรู้ที่ได้รับ และการแบ่งปันประสบการณ์ก็คือ ได้รับเสื้อBkkSigChi หนึ่งตัว เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของเรา ได้รับส่วนลด 20% จากราคาค่าอบรมที่จัดโดย chapter […]
เตรียมสมาร์ทโฟนมาสมัครตามขั้นตอนดังนี้ โอนเงิน 500 บาท มายัง ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 053-1-48264-6 เขียนชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ux.in.th@gmail.com รอการตอบกลับ (ภายใน 3 วัน)
BKK SIGCHI Chapter เป็นเครือข่ายของผู้สนใจด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : HCI) ซึ่งเป็นสาขาความรู้ที่ครอบคลุมด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX: User Experience), ความเหมาะสมต่อการใช้งาน (Usability), และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction design) BKK […]