เตรียมสมาร์ทโฟนมาสมัครตามขั้นตอนดังนี้

  1. โอนเงิน 500 บาท มายัง ธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 053-1-48264-6
  2. เขียนชื่อจริง นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของคุณ พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ ux.in.th@gmail.com
  3. รอการตอบกลับ (ภายใน 3 วัน)

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *