นอกเหนือจากการที่เรา (คนในสายวิชาชีพ สายวิชาการ ในวงการ HCI) จะได้มาเจอกันแล้ว การเป็นสมาชิกทำให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมต่อยอด และแบ่งปันความรู้ในวงกว้าง โดยสิทธิประโยชน์นอกจากคุณค่าทางใจและความรู้ที่ได้รับ และการแบ่งปันประสบการณ์ก็คือ

  1. ได้รับเสื้อBkkSigChi หนึ่งตัว เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของเรา
  2. ได้รับส่วนลด 20% จากราคาค่าอบรมที่จัดโดย chapter (ไม่รวมถึง CHI Writer’s course )
  3. ได้มาร่วมประชุมวิสามัญของ chapter
  4. ได้สิทธิเข้าร่วมงานสัมมนาฟรีของ chapter ก่อน
  5. ได้สิทธิเข้าร่วม CHI Writer’s course ก่อน

สิทธิพิเศษเยอะขนาดนี้ #สมัครก่อนไม่ต้องรอเพื่อนละคะ

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *