เราคุยกันเกี่ยวกับหนังสือ Hooked สร้างของให้คนติด โดย Nir Eyal และ Ryan Hoover ในตอนสี่นี้เราถกขั้นตอน investment ค่ะ

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *